Ostatnie Fotki

Monografia

 

Koło Łowieckie „Orzeł”
w Tarnowskich Górach
Obwód łowiecki nr 111 o pow. 6784  ha w tym 2021  ha lasu.


Skład Zarządu:                    
Prezes: Andrzej Dul
Łowczy: Adam Kocot
Sekretarz: Krzysztof Kloza
Skarbnik: Andrzej Kojda
Strażnik Łowiecki: Piotr Kiolbasa

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Alfred Bluszcz
Członkowie: Jan Wojtacha, Piotr Kocot

Członkowie Koła:
Bluszcz Alfred,Ćwik Grzegorz, Cyroń Józef, Dul Andrzej, Gacki Piotr, Hodyl Jarosław, Kiolbasa Piotr,Kloza Krzysztof, Kocot Adam, Kocot Bernard, Kocot Piotr, Kojda Andrzej, Kokot Eugeniusz,Kruczkowski Rafał, Mirski Andrzej, Muszkiet Andrzej, Ozimek Kazimierz, Pustułka Leszek, Sutor Wojciech, Walawski Roman, Wojtacha Jan,, Wojtacha Ryszard, Wylenzek Franciszek,  

Z życia Koła


      Wojskowe Koło Łowieckie Nr 454, obecna nazwa „Orzeł” Tarnowskie Góry, powstało w kwietniu 1958r. z inicjatywy mjr Stanisława Winiarskiego, dowódcy jednostki wojskowej nr 2463, stacjonującej w Strzegomiu w pow. Świdnickim. Pierwszym prezesem Koła został kol. por. Leon Pytko. Rok później jednostkę wojskową, przy której istniało Koło Łowieckie przeniesiono do Tarnowskich Gór, a wraz z nią większość członków Koła. Koło otrzymało w dzierżawę obwód Nr 95, o powierzchni 10200 ha terenu polno-leśnego na terenie Tarnowskich Gór, Radzionkowa, Piekar, Kozłowej Góry, Stolarzowic, Miechowic,, Blachówki i  Mikulczyc. Od początku powstania Koło dzierżawiło także obwód leśno- polny w okolicach Sokołowska  k/Wałbrzycha, jednak z uwagi na zmianę lokalizacji jednostki, znaczną odległością od obwodu, a także z powodu braku dostatecznych sił i środków,  z czasem rozwiązano umowę dzierżawy wspomnianego obwodu. W 1960r. Wojskowe Koła Łowieckie, które dotychczas podlegały wyłącznie Dowództwu Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu, zostały podporządkowane Zarządom Wojewódzkim P Z Ł, które nakazały wprowadzenie pełnych nazw Kół. Koło przyjęło wówczas nazwę: Koło Łowieckie Nr 454 " Orzeł" Tarnowskie Góry, a w 2006r. uchwałą WZ, nazwę obecną. W 1966 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Łowieckiej oraz Zarządu Wojewódzkiego P.Z.Ł. dzierżawiony przez nasze Koło obwód został podzielony na dwa obwody: obwód nr 95 oraz obwód nr 96. Koło pozostało przy obwodzie nr 96 o powierzchni 5200  ha. W 2002r. w wyniku kolejnych zmian podziału obwodów łowieckich oraz ich numeracji, ograniczono jego powierzchnię, do stanu obecnego.
      Od początku działalności Koła szczególną uwagę zwracano na zagospodarowanie obwodu, budowę urządzeń łowieckich i ochronę łowisk. Prace hodowlane prowadzone systematycznie przez kilkadziesiąt lat, doprowadziły wyraźnie do zwiększenia stanu zwierzyny grubej.
Lata 80. I 90. to wzmożony okres działalności gospodarczej w zakresie hodowli i ochrony zwierzyny. W tym okresie zakupiono i wydzierżawiono grunty rolne o łącznej pow.1,4 ha z przeznaczeniem na poletka żerowo-produkcyjne dla zwierzyny.
     Dzierżawiony obwód łowiecki jest obwodem słabym, w 70% w polnym i w 30%  leśnym, nadającym się głównie dla hodowli zwierzyny drobnej. Stad, tylko w ciągu ostatnich 10. lat zakupiono ponad 500szt. bażantów; drugie tyle pozyskano z własnej hodowli. Dominującą zwierzyną jest jednak dzik. Ze względu na gwałtowny wzrost jego populacji oraz  95% udział w szkodach łowieckich, tylko w ostatnich trzech latach pozyskanie dzika zwiększyło się do poziomu ponad 120 szt. rocznie. Saren pozyskuje się rocznie około 30 szt., zajęcy 10, lisów 15, bażantów i  kaczek po około 50 sztuk.
Stan urządzeń łowieckich przedstawia się następująco: 40 ambon i drabin, w tym 3 składane ambony przenośne, 45 paśników, 90 lizawek i 60 posypów.
      W swojej działalności Zarząd Koła duże  znaczenie nadaje właściwym kontaktom  ze społecznością lokalną, w tym z miejscowymi rolnikami, współpracy z  władzami samorządowymi miasta Bytom, Zabrze i Tarnowskie Góry oraz Nadleśnictwem Brynek, a w tym z leśnictwem Górniki. Dzięki tej współpracy Koło pozyskuje rokrocznie środki z Miejskich i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska na edukację ekologiczną młodzieży, głównie  szkół podstawowych i gimnazjalnych, położonych  w obrębie obwodu. Członkowie Koła  uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach z młodzieżą, przygotowując wystawy i konkursy o tematyce myśliwskiej. Uczniowie biorą także udział w akcjach zbierania kasztanów i żołędzi oraz w znanym programie „Ożywić Pola”, organizowanym przez miesięcznik „Łowiec Polski”.
      Jednym z ważnych zadań, które z powodzeniem realizuje Koło, to przeciwdziałanie dość rozpowszechnionemu w naszym rejonie kłusownictwu. Nie byłoby to jednak możliwe bez dobrej współpracy z Państwową Strażą Łowiecką, strażą miejską, a przede wszystkim z policją,  mającą swoje komisariaty w Zabrzu w dzielnicach Rokitnica i Mikulczyce oraz w Bytomiu – Miechowicach.                                                                         
      Z okazji 50-lecia Koła członkowie, kandydaci, a także  sympatycy Koła ufundowali sztandar Koła, który w dniu obchodów jubileuszu 03.05.2008r. został wręczony przez przedstawicieli Zarządu Okręgowego PZŁ, Kol. Janusza Kmiecika oraz Kol. Ignacego Kapustę.

     Wojewódzka Rada Łowiecka w Katowicach uchwałą z dnia 15.08.1998r. nadała Kołu Srebrny Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Województwa Katowickiego”, a Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ, uchwałą z dnia 24.04.2008r. „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”.

      Dotychczas członkowie Koła, za duże zaangażowanie w pracy  na rzecz Koła oraz upowszechnianie idei myślistwa zostali odznaczeni złotymi (3), srebrnymi (6) i brązowymi (7) Medalami Zasługi Łowieckiej oraz srebrnymi (3) Medalami Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego.
Pozyskane i skatalogowane trofea łowieckie uzyskane przez członków Koła to: „Srebrny medal za oręż dzika” 117,65pkt. z dnia 05.09.1990r.( kol. Andrzej Muszkiet)  oraz „Brązowy medal za parostki rogacza” 106,46 pkt. z dnia 02.07.2004r.( Kol. Jan Skorupa ).


 

Statystyki www